web

statistics

RCD

Historie van de vereniging

Op 26 oktober 1930 werd de huidige R.K.s.v. R.C.D. opgericht. Altijd was het de enige Rooms Katholieke voetbalvereniging in Dordrecht.

Na een aantal malen verhuisd te zijn van accommodatie, is in 1948 de vereniging gehuisvest op het terrein aan de Reeweg Oost 265, dus de huidige plek waar nu al bij 70 jaar wordt gevoetbald.

R.C.D. is altijd een vereniging gebleven waar heel veel aandacht werd en nog steeds wordt besteed aan de normen en waarden welke in het maatschappelijk leven gangbaar zijn. De vereniging beschikt over een adequate en eigentijdse Gedragscode welke voor alle geledingen binnen de vereniging geldt en waar het bestuur strikt de hand aan houdt.

Natuurlijk heeft de vereniging vele ups en downs meegemaakt.

Op sportief voetbalgebied heeft de vereniging altijd gebivakkeerd in de 3de of 4de klasse van de KNVB met één uitzondering en wel na het behaalde kampioenschap in het seizoen 2006/2007 wat er in resulteerde dat het 1ste elftal is gepromoveerd naar de 2de klasse van de KNVB.

De vereniging kan worden omschreven als een hechte sociaal sterke vereniging waarbij het niet uitsluitend gaat om het prestatieve belang doch zeer zeker ook het recreatieve ruimschoots aan de orde komt.

R.C.D. is altijd een stevige vereniging geweest met heel erg weinig verloop van leden en bestuursleden. In haar ruim 85 jarige bestaan is de vereniging door slechts 15 voorzitters geleid waarvan wijlen Wim Dielessen Sr. de meeste jaren op zijn naam heeft staan, namelijk van 22-12-1936 tot en met 22-08-1959! Bij zijn afscheid is Wim destijds met recht benoemd tot Erevoorzitter van de vereniging!
Aan het einde van dit redactionele stukje is een overzicht opgenomen van alle voorzitters die onze vereniging hebben geleid.

Oorspronkelijk gestart als een voetbalvereniging kwam het bestuur einde jaren ’80 tot het besef dat er naast het voetballen ook nog andere sportmogelijkheden aanwezig zouden kunnen zijn op het sportcomplex Krommedijk aan de Reeweg Oost. Na een interne enquête is besloten om in 1990 een start te maken met de aanleg van 5 stuks kunstgras tennisbanen. De gehele aanleg werd uit eigen financiële middelen bekostigd. Voordeel van deze kunstgrasbanen was destijds dat onze jeugdleden in de wintermaanden konden trainen op kunstgras en dat de kunstgrasbanen in de periode 1 april tot en met 30 september gebruikt konden worden als tennisbanen. Vanaf 2000 zijn het alleen maar tennisbanen geworden welke het gehele jaar in gebruik zijn.

Naast het voetballen en tennissen is de vereniging medio de jaren ’90 uitgebreid met een biljarttak. Gezamenlijk is dit de R.K. sportvereniging R.C.D. geworden wat statutair is vastgelegd op 26 maart 1997.

R.C.D. is dus een echte omnivereniging geworden waar op zowel prestatieve of recreatieve wijze aan sport kan worden gedaan in de takken voetbal, tennis en biljarten.  
Vanaf het seizoen 2009-2010 beschikt de vereniging over een gloednieuw kunstgras voetbal- en trainingsveld dat voldoet aan alle door de KNVB en NOC/NSF gestelde eisen. Het kunstgrasveld is tevens voorzien van een prachtige lichtinstallatie. Het geheel vormt een welkome aanvulling voor de vereniging om haar totale sportaanbod aan de leden te vergroten.

Zo wordt er op elke 2de vrijdag van de maand een onderlinge 7 x 7 competitie georganiseerd op het kunstgrasveld. Deze competitie is speciaal bestemd voor oud-leden en leden die gestopt zijn als actief voetballer en voorziet nu al in een grote behoefte.

Wellicht zal in de nabije toekomst er sprake van kunnen zijn dat er nog meer sporten aan onze leden kunnen worden aangeboden.

In het jaar 2015 heeft de vereniging haar 85 jarig bestaan te gevierd.

Een vereniging als R.C.D. kan uitsluitend draaien met de vele vrijwilligers op allerlei gebied. Zonder vrijwilligers is het in deze tijd een vrijwel onmogelijke zaak een sportvereniging te leiden, zeker een vereniging als R.C.D. omdat er vrijwel het gehele jaar dagelijks (en dat wil zeggen 168 uur per week) sportmogelijkheden zijn.

Om haar dank uit te spreken aan de vrijwilligers die extreem veel vrije tijd in de vereniging hebben gestopt, heeft het bestuur – nu en in het verleden – besloten een aantal leden te benoemen tot Erelid of Lid van Verdienste.

Deze bijzondere vrijwilligers worden in een aparte bijlage vermeld op de website.

De vereniging beschikt naar aanleiding van een ledenraadpleging in maart 2008 over een nieuw, jong en uitermate actief bestuur. Dat een bestuur het niet alleen kan doen is duidelijk. Daarom is het bestuur ook ontzettend blij dat de vele actieve commissies het bestuur ondersteunen bij het uitvoeren van haar beleid. Te denken valt hierbij aan de Barcommissie, Jeugdcommissie, Sponsorcommissie, Onderhoudscommissie, Activiteitencommissie, Jeugdactiviteitencommissie, Club van 100, Biljartcommissie, Tenniscommissie, Technische Commissie Voetbalzaken en Financiële Commissie.

Vanaf 2008 wordt binnen en buiten de vereniging onze leuze gevoerd:

R.C.D… een bruisende sportfamilie met ambitie!

Is uw interesse gewekt en wilt u nog meer te weten komen over onze bloeiende sportvereniging, schroom dan niet eens langs te komen op een dag dat het u uitkomt!

De koffie staat altijd klaar en er is altijd wel iemand aanwezig die u deskundig te woord wilt staan in ons clubhuis.

 Voorzitters vanaf 1930

Toon Schrijvens

26-10-1930

 

 

 

 

 

Jan van de Kamp

 

 

 

 

 

 

H.G. Jacobs

 

 

 

 

 

 

Jan Scharloo

 

 

 

 

 

 

Wim Dielessen Sr.

22-12-1936

t/m

22-08-1959

 

23

jaar

Jaap Crone

22-08-1959

t/m

03-07-1963

 

4

jaar

Thomas Luijten

03-07-1963

t/m

31-12-1965

 

2

jaar

Jaap Crone (waarnemend)

09-01-1966

t/m

09-10-1966

 

1

jaar

Jaap Crone

10-10-1966

t/m

28-09-1970

 

4

jaar

Jaap Crone (waarnemend)

28-09-1970

t/m

30-11-1970

 

0

jaar

Jan Hurks

01-12-1970

t/m

17-09-1973

 

3

jaar

Chris van der Zee

17-09-1973

t/m

17-09-1979

 

6

jaar

Gerard Kuster

17-09-1979

t/m

26-09-1983

 

4

jaar

Nol Luijten

26-09-1983

t/m

17-10-1989

 

6

jaar

Gerard Schroots

17-10-1989

t/m

30-06-1996

 

7

jaar

Koos Horvers (waarnemend)

01-07-1996

t/m

02-09-1996

 

0

jaar

Arno de Grauw

02-09-1996

t/m

26-10-2008

 

12

jaar

Edwin Zoomer

26-10-2008

t/m

31-10-2011

 

3

jaar

Gerrit Roubos (waarnemend)

31-10-2011

t/m

26-10-2015

 

4

jaar

Sander van der Zee

26-10-2015

t/m

24-10-2016

 

1

jaar

Janneke van Kersen (waarnemend)

25-10-2016

t/m

27-11-2017

 

1

jaar

Michael Laros

27-11-2017

t/m

 

 

 

 

Print Print