web

statistics

Bestuur

Samenstelling Bestuur

Hieronder treft u de samenstelling van het bestuur aan.
Naast een algemene verantwoordelijkheid voor het besturen van RCD is ieder bestuurslid ook specifiek verantwoordelijk voor een aantal commissies en onderwerpen.

 Bestuur RCD
 Voorzitter Michael Laros voorzitter@rksvrcd.nl    T 06-51121357
 Secretaris Vacant secretaris@rksvrcd.nl
 Penningmeester Jacquot Odijk penningmeester@rksvrcd.nl    T 06-17506768
 Vice voorzitter Jeroen Visser jeugdsecretaris@rksvrcd.nl    T 06-22094961
 Bestuurslid Louis Laros llaros@vvcs.nl    T 06-22457763
 Bestuurslid Vacant
 Bestuurslid Arnoud Haagsma arnoud.haagsma@rksvrcd.nl    T 06-18810929
 Bestuurslid Herman Odijk herman.odijk@upcmail.nl    T 06-24929010

Taakverdeling  / aanspreekpersoon;

Michael Laros:
Barcommissie

Jacquot Odijk:
Financiële commissie

Louis Laros:
Technische Commissie senioren

Jeroen Visser:
Jeugdvoorzitter, Wedstrijdsecretaris jeugd, Jeugdzaken

Vacant:
Tenniscommissie

Arnoud Haagsma:
Seniorencommissie, Biljartcommissie, Sleutelbeheer en Contact gemeente

Herman Odijk:
Sponsorcommissie en Algemene Zaken

 

 

 

 

 

 

Print Print