• Vertrouwenspersonen

  De vertrouwenspersoon:

  • Verzorgt de eerste opvang van leden/vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geeft begeleiding als het lid/de vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij een leidinggevende / het bestuur.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden / het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.
  R.K.s.v. heeft twee vertrouwenspersonen die ingeschakeld kunnen worden t.w. Eelco Horvers en Margo Asbreuk.
   
  Via deze link kunt u contact met ze opnemen.