• Afgelopen zondag 7 januari was er in ons clubhuis de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
  Mede dankzij de Snert Cup, die voorafgaand aan het toernooi werd gehouden, was het gezellig druk.
  Onze voorzitter reikte de cup uit aan het winnende team Wortel waarna hij zijn nieuwjaarstoespraak hield.

  Beste RCD-ers.
  Goedemiddag en een zeer hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging RCD. Speciaal ook welkom aan onze Ereleden en Leden van Verdienste.

  Tja en wat gaat RCD het jaar 2023 brengen?
  Wel het begin is goed. Immers rond het middaguur hebben we onze nieuwe buitenbar geopend. Dit zorgt nu voor een mooie entree naar ons complex ook gezien
  de vernieuwing van ons terras net na de zomervakantie.

  Zojuist hebben we het 1e succesvolle snert mixed toernooi gehad waar we zeker een traditie van gaan maken.
  In mijn kerstgroet heb ik aan onze leden al een en ander beschreven. Ik hoop dat u dit heeft gelezen alsmede onderschrijft.

  Vanuit het bestuur delen we mee dat voor seizoen 2024 John de Wit ook wederom de scepter zwaaien over de a selectie. Trainingen worden heel goed bezocht
  en is er in de jonge groep veel vertrouwen en kunnen we met Johan de Wit verder vooruit. Het trainingskamp was top en is ook de selectie een crowdfunding begonnen
  (info Mark tromp en Leon vroon) voor het realiseren van een wintertrainingskamp in 2024 naar het buitenland. Voor dit seizoen is het zaak om in de 3e klasse te blijven.
  Helaas moeten we ook meedelen dat Jeroen Snoek na dit seizoen niet kan doorgaan bij het 2e elftal. Dit vanwege te volgen avondopleidingen voor zijn werk.
  Wel laat hij de deur open om op termijn weer e.e.a. te kunnen oppakken. Ook Arnaud  de Swart kan zijn assistentie niet meer combineren met zijn baan.
  Met de jonge, veelal uit eigen jeugd, kwamen ze jammer genoeg in de 1e seizoenshelft net tekort om mee te doen in de promotie klasse.
  Arnaud de Swart heeft ook aangegeven niet meer als assistent trainer te kunnen doorgaan vanwege zijn onregelmatige werktijden.
  De TC zal in komende maanden op zoek gaan naar een verdere juiste invulling voor komend seizoen.

  Onze lagere senioren draaien allen goed mee, althans aan de bar op de training en wedstrijddagen. Plezier en de derde helft is dan ook belangrijk binnen een vereniging.
  In de jeugd is onder 19 kampioen geworden onder leiding van Danny Spits alsmede dames onder 20 onder leiding van Lesly Engelen Beiden richting hoofdklasse, Hulde hiervoor!
  De jeugd staat er goed op en meerdere elftallen spelen dan ook in de hoofdklasse. Blijven investeren in trainers en begeleiders is belangrijk. Ons jeugdplan in 2022 uitgerold
  is echt fantastisch en zit professioneel in elkaar. Daar mag RCD met recht trots op zijn! Dank aan jeugdbestuur en haar commissies hiervoor.

  U ziet de ontwikkelingen met de nieuwbouw kleedkamers met nog immer de planning om dit in het voorjaar gereed te hebben. Hierna zullen vervolgstappen komen voor
  de renovatie oude kleedkamers en herindelingen. Hierna zal de herinrichting en vervanging interieur van ons clubhuis aan de beurt zijn.

  De tennis afdeling heeft een heel mooi jaar achter de rug met het toevoegen van de padel afdeling. Een schot in de roos zeg ik deze 2 padelbanen waar we 1 tennisbaan voor
  moeten hebben inleveren.  Het tennis complex is inmiddels een plaatje geworden met de voltooiing van deze 2 padel banen. Ons tennischalet heeft ook een grote onderhoudsbeurt
  gekend en kan in het voorjaar (maart?) weer geheel open. Het ledenaantal is flink toegenomen wat erg fijn is! Door leuke activiteiten als kwartaaltoernooien voor de tennis en padel
  alsmede open toernooi blijft ook deze afdeling goed in beweging en is er veel gezelligheid.

  Zondag 8 januari 2023 is het jaarlijkse mix-wissel bokaal inclusief een hapje en drankje gepland voor onze biljarters. Bij het biljart is inmiddels de vaandeldrager van het 1e uur Kees Kok

  gestopt en zijn de activiteiten door Ad Wevers en Janus Ponten sr overgenomen. Wij danken Kees natuurlijk voor zijn jarenlange inzet hiervoor en zullen hem morgen de erelid speld
  overhandigen.

  Graag bieden wij als bestuur jullie een gratis drankje aan namens het bestuur voor het komend half uur.

  Rest mij om samen met het bestuur u en uw naasten een heel gezond en sportief 2023 toe te wensen. Dat al uw wensen en dromen mogen uitkomen in het jaar 2023!
  Dank nogmaals voor uw aanwezigheid.

  Hierna was het nog lang gezellig mede dankzij de muzikale omlijsting van Hollands Welvaren, de heerlijke hapjes en drankjes.