• Met leedwezen heeft het bestuur kennisgenomen van het zeer plotselinge overlijden van haar zeer gewaardeerde lid

  Hans van der Zee 

  die na een zeer kort ziekbed op 74-jarige leeftijd is overleden.

  RCD zal Hans blijvend herinneren als een zeer kritisch – maar zeer zeker wel positief – lid die altijd meeleefde met het verenigingsleven en als iets hem niet zinde zeker zijn mondje opendeed.
  Hans was een echte RCD’er die dan ook 69 jaar lid is geweest van onze vereniging. Op het sportieve vlak was Hans jarenlang een selectiespeler die voornamelijk in het 2de elftal speelde. Nadat hij gestopt was binnen de selectie is hij met zijn vaste vrienden Peter van Wijngaarden, Albert Kuster, Hans “The Mod” Sonderman, Gerard Schellenbach, Adrie Tollens en anderen in een lager elftal gaan spelen met wijlen Henk Fortuin als ongeëvenaard elftalleider.
  Hans was ook een trouw bezoeker van de Jaarvergaderingen en was een vaste supporter bij de thuiswedstrijden van het 1ste elftal.
  Hans was niet zo zeer van het vrijwilligerswerk binnen de vereniging maar heeft wel zijn verdiensten gehad. Zo is hij jarenlang lid geweest van de Club van 100 en heeft lang met verve de rol van Goedheiligman vervuld en deed dit op de voor hem zo bekende hilarische wijze.
  Met het heengaan van Hans is er wederom een gat geslagen in het verenigingsleven en vooral de oudere leden zullen Hans zeker gaan missen!

  Het bestuur en leden wensen echtgenote Marjan, Daniel en Willem, kleinkinderen en overige familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

  Dat hij moge rusten in vrede.

  Het bestuur