• In verband met de vele afgelastingen door Corona, staan deze nu onderaan deze pagina vermeld.

 • IN MEMORIAM

  Vandaag 20 april 2020, bereikte het bestuur het bericht van het overlijden van haar Lid van Verdienste

  Cees van Gelderen 

  Cees is 88 jaar oud geworden.

  Cees geboren op 31 maart 1932 en is lid geworden van RCD op 1 juli 1954, behoorde tot de oudgedienden met een groot vrijwilligershart. Ook hij behoort bij de clubiconen van de vereniging.

  Cees zette als jeugdleider van het elftal waarin zijn zonen speelden zijn eerste schreden op het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Van het één kwam het ander en Cees werd jeugdtrainer en ging mee als leider naar de jeugdkampen in de zomermaanden. Cees was ook actief als voetballer maar daarnaast was hij ook clubscheidsrechter bij de jeugd en bij de senioren actief en was ook nog jarenlang leider en grensrechter van het 2de elftal op zondag en was ook leider van diverse seniorenteams.

  Samen met echtgenote Riet heeft hij jarenlange elke zondagmorgen, week in week uit, achter de bar gestaan en zorgde er samen met wijlen Cor v.d. Kleijn en wijlen Henk Rijkelijkhuizen voor dat de toiletten, clubhuis en kleedkamers schoon waren voor het gebruik op zondag. Maandag was het elke week schoonmaken van het clubhuis en ook Cees droeg daarin zijn steentje bij en maakte de gehele bar en keuken schoon. Cees maakte ook deel uit van de legendarische vouwploeg van de weekbrief die er elke week voor zorgde dat de weekbrief verzonden kon worden. Naast het voetbalgebeuren had Cees nog een hobby en wel biljarten. Na gedane arbeid op de maandagochtend werd er ’s middags altijd gebiljart. 

  Zijn biljartkunsten vertoonde Cees ook op de dinsdagmiddag tijdens de Ouderensoos waarvan Cees een fanatiek lid was. Ook het kijken naar wielrennen behoorde tot zijn hobby.

  Voor alle bovengenoemde vrijwilligerswerkzaamheden is Cees meer dan terecht benoemd tot Lid van Verdienste van zijn club RCD.

  RCD is Cees dan ook heel veel dank verschuldigd voor zijn talloze vrijwilligerstaken aan de club betoond.

  Helaas speelde de gezondheid van Cees hem parten en heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in verpleeghuis De Sterrenlanden in Dordrecht.

  Het bestuur en haar leden wensen echtgenote Riet en de overige familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

  Dat hij moge rusten in vrede

   

  Bestuur en Leden van R.K.s.v. R.C.D.