• De leden van de Club van 100 zijn leden en oudleden die R.K.s.v. RCD een warm hart toedragen en jaarlijks een financiële bijdrage storten van EUR 45,00 (voorheen NLG 100,00, vandaar de naam Club van 100).
   
  Uit deze financiële bijdrage worden zaken aangeschaft ten behoeve van de club en haar leden, waarvoor geen bedrag in de verenigingsbegroting was opgenomen.
   
  Voorzitter van de Club van 100 is Ad Wevers en hij wordt bijgestaan door de ledenadministrateur Ad Smulders.
   
  Is uw interesse gewekt en wilt u ook lid worden van de Club van 100?
  Een simpel e-mailtje aan: a.wevers@upcmail.nl is voldoende.
 • Nieuws Club van 100