• In verband met de vele afgelastingen door Corona, staan deze nu onderaan deze pagina vermeld.

 • Beste leden.

  Onze club RCD heeft vele leden die middels een incasso of periodieke overschrijving hun lidmaatschap bijdrage overmaken. Hierdoor kunnen leden, jong en oud, actief trainen en voetballen, tennissen, biljarten en/of bridgen. Daarnaast zijn er ook rustende leden die maandelijks een financiële bijdrage leveren aan de sportvereniging RCD.

  Waarom deze opening zult u zich afvragen. Wel enige leden/ouders vragen zich namelijk af of het mogelijk is om de inning van contributie, al dan niet tijdelijk, te stoppen. Dit is helaas niet mogelijk aangezien men voor 1 heel seizoen een verbintenis aangaat die duurt tot eind juni. Het maandelijks betalen is niets anders dan verplichte termijnbetaling. De contributies dienen dus betaald te worden tot einde seizoen 2020. Wij rekenen op uw gewaardeerde medewerking.

  Deze lidgelden zijn op dit moment heel belangrijk als enige inkomstenbron voor de club. De belangrijke omzet uit clubhuis en chalet is bijvoorbeeld volledig weggevallen, maar de kosten gaan wel door. Immers de velden blijven (betaald) onderhoud nodig hebben door de gemeente, de energiekosten blijven doorlopen en de overkoepelende organisaties als KNLTB, KNVB, KNBB vragen nog immer afdracht contributie. Cursussen en/of opleidingen die gevolgd worden kosten geld. Trainingsmateriaal als ballen, doelen, hesjes, kleding worden ook aangeschaft gedurende het seizoen.

  Elk lid of rustend lid wenst een mooi sportcomplex inclusief clubhuis,  kleedkamers en goede (kunst)gras velden, alsmede juiste begeleiding trainers, scheidsrechters etc. etc. Hier hangt dus nu eenmaal een kostenplaatje aan.

  Natuurlijk zijn wij als goed bestuur druk in gesprek met gemeente, overkoepelende organisaties en andere instanties om de kosten te verlagen cq. uit te stellen.

  Helaas noopt deze “lockdown” van de vereniging tot bezuinigen en hebben wij besloten voor het tijdelijk stopzetten van onze vrijwilligersvergoedingen tot nader bericht. Zodra er weer enige activiteiten zich gaan plaatsvinden, kan dit worden hervat.

  Wij vragen om uw begrip voor ons besluit, alsmede begrip voor onze mededeling omtrent de contributies. Mocht blijken dat de periodieke kosten dusdanig lager gaan uitvallen of deels/tijdelijk wegvallen, dan gaan wij nader bekijken hoe dit ten gunste gedraaid kan worden voor onze gewaardeerde leden!

  Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen staan wij als bestuur tot uw beschikking.

   

  Michaël Laros

  Voorzitter r.k.s.v. R.C.D.