• In verband met de vele afgelastingen door Corona, staan deze nu onderaan deze pagina vermeld.

 • Aan alle leden:

  Ons sportpark is afgelopen weekend - op ons verzoek - door de gemeente op slot gezet. Aangezien wij een open park zijn en hierdoor heel veel jongeren op de velden actief waren moest dit gebeuren. Enerzijds willen we graag dat de jeugd gaat sporten, maar dit kan en mag conform de RIVM richtlijnen niet meer. Allemaal om de kans op besmetting te reduceren.

  Helaas zijn de vele sportactiviteiten als trainingen, wedstrijden en toernooien verder afgelast tot 1 juni a.s. Dit zorgt ervoor dat onze vereniging sowieso tot die periode geen inkomsten zal genereren uit het clubhuis en/of chalet. Gelukkig zijn we een financieel gezonde sportvereniging, maar geen inkomsten uit het clubhuis/chalet is, zult u begrijpen, niet positief. Dit betekent dat wij als bestuur naar ons uitgave patroon moeten kijken. U moet dan denken aan hoe verder om te gaan met bijvoorbeeld onze maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Naar de gemeente toe hebben we gevraagd om geen rekeningen te sturen voor de velden die nu of komende tijd niet in gebruik zijn. Hierop is helaas nog geen reactie gekomen. Natuurlijk begrijpen wij als bestuur in deze context de vragen van enige leden omtrent de lidgelden. Maar op dit moment hebben wij daar nog geen passend antwoord op immers onze verplichtingen lopen door.

  Hopelijk kunnen we wel op termijn de resultaten verwachten van de diverse richtlijnen en maatregelen die onze regering en haar adviseurs ons hebben opgelegd. Een dringend verzoek van onze kant, volg deze richtlijnen alstublieft op. Het heeft uiteindelijk als doel de verspreiding van dit virus te vertragen en op den duur in te dammen. Onze vereniging kent vele leden die actief zijn in de zorgsector en alle daaraan hangende sectoren, nu genoemd de cruciale beroepen. Op deze beroepen staat nu enorme druk met maar 1 taak, het geven van maximale zorg. Hiervoor hulde en dank! Wij zeggen daarnaast ook dank je wel aan allen die niet expliciet in deze sectoren actief zijn. Immers deze personen zorgen er weer juist voor dat die andere sectoren blijven draaien in deze onzekere tijden.

  Nogmaals een oproep van uw bestuur om met zijn allen te blijven luisteren en te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Denk aan uw naasten, dierbaren alsmede onze ouderen en diegene die al de zorg en aandacht nodig hebben! Blijf dagelijks de aanbevelingen volgen voor u en uw dierbaren! Talloze virologen, medisch specialisten en toponderzoekers worden elke dag geraadpleegd door onze regering om van dag tot dag te bekijken hoe we er nu voorstaan.

  Onze sportvereniging RCD, met al haar leden gaat vroeg of laat, direct of indirect, met het virus te maken krijgen. Heeft u behoefte aan een luisterend oor laat het ons weten! Heel veel sterkte allemaal in deze absurde tijd. 

  Namens het bestuur: zorg goed voor uzelf, uw naasten en onze ouderen. Blijf gezond!

  Uw voorzitter, Michael Laros