• Ten vervolge op het op de website en facebook geplaatste In Memoriam ter nagedachtenis aan de overleden Peter van Wijngaarden, kan ik allen namens de familie meedelen dat het afscheid van Peter zal plaatsvinden op vrijdag 18 november a.s. om 16.00 uur inde Biesbosch aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht.

    Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de Orangerie in het naastgelegen uitvaartcentrum.