• Algemene ledenvergadering uitgesteld

    Beste leden,

    Het bestuur heeft vanavond besloten dat de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2021 wordt verplaatst naar 1 februari 2022.

    Hoe de vergadering dan plaats vindt hangt af van de Coronaregels. Meer info volgt later.

    Het bestuur